Første 5 måneder i ny tilværelse

En kort status og en liten oppsummering av de siste 5 månedene.

Snart 5 måneder er gått siden jeg forlot jobb og heim. Tiden har gått fort. På enkelte områder har det skjedd mye, på andre områder mindre. Har det vært som forventet og har det gått som planlagt? Faktum er at det å oppsummere de siste 5 månedene faktisk er vanskeligere enn hva man skulle tro. Dette blir en særdeles grov gjennomgang av perioden, og igjen har jeg bestemt meg for å prøve å bli flinkere til å oppdatere denne siden.

Read More