Å gå sin egen sti

I en stadig mer hektisk hverdag er det fort å gå seg vill.

Hvem har ikke tenkt at de vil gjøre noe helt annet enn hva de faktisk fyller tiden med? Hvem har ikke gått med drømmer som aldri har blitt realisert? Og hvem har vel ikke sett på andre sine liv med misunnelse i øynene? Men det virker umulig, først så må man det ene så må man det andre. Den eneste trøsten din er at du til stadighet får høre at det aldri er for sent. Det har du derimot ingen garantier for. En dag kan det faktisk være for sent….

Read More