Mange er sulteforet på tur når sommer og ferie står for dør. Her er min foreløpige grovplan.

Ok. Mange drømmer om en lengre tur. En tur som er litt lengre enn en helgetur, en ukestur eller sågar en 2-3 ukers tur. Jobb og familieforpliktelser er ofte forklaringen på hvorfor dette ikke lar seg gjøre. Jobb har alltid vært min hemsko for en slik tur. Jeg har så langt ikke vært på turer som strekker seg lengre enn ferien har tillatt, 3 uker. I horisonten ser jeg nå en tur med varighet på 2 måneder. 2 måneder med telt og fiske i mektig natur.

Mesteparten av yrkeskarrieren har jeg vært ikledd kongens klær. I overkant av 12 år arbeidet jeg i forsvaret. For noen år siden meldte jeg overgang til det private og fikk kontorpult i oljenæringen. Det gikk som det måtte gå, og jeg har de siste månedene vært arbeidssøker.

Nå som sommeren nærmer seg, og så også fellesferien, er det ikke lenge før nasjonen Norge tar en pause. Det betyr også pause i arbeidslivet. Det var da jeg tenkte det…. Tenkte at nå kan jeg kanskje ta meg en lengre tur. Endelig. Endelig!

Jeg har på det nåværende tidspunkt ingen detaljert plan. Jeg er spent på hvor detaljert den kommer til å bli før turen eventuelt finner sted. Jeg har derimot en grov grovplan.

Det kan kort oppsummeres slik: 2 måneder på tur. Turen går av stabelen hele juli og hele august. Akkurat nå ser jeg for meg at turen vil finne sted i Børgefjell og Lomsdal Visten nasjonalpark, henholdsvis en måned i hver nasjonalpark. Jeg vil mest sannsynlig parkere bilen i et område mellom disse to parkene. Tanken er at jeg skal pakke sekken og klare meg med det som er av innhold i en måned. Når den måneden er omme skal jeg da passere den parkerte bilen, fylle opp sekken med nye forsyninger og en ny måned med tur venter. Det er dog mange usikkerhetsmomenter slik som snøforhold etc.

Teltlivet_blogg_sommerplaner

Grovplanen

Dette er den grove grovplanen. I tiden som kommer vil jeg lage ulike lister, deriblant pakklister, oversikt over mat etc. Det kan bli en utfordring, men jeg har stor tro på at jeg skal klare meg med det jeg har i sekken en måned av gangen. Tiden som kommer med planlegging vil klargjøre dette.

Det skal for ordens skyld nevnes at jeg fremover vil være på søken etter arbeid, og at det eventuelt trumfer denne turen. Det skal også nevnes at jeg heller ikke vil ha noe sugerør i NAV kassa gjennom turen.

Ikke se bort fra at det kommer oppdateringer etter hvert som planleggingen skrider frem.