Ansvarsfraskrivelse

  • Generelt: Innholdet på Teltlivet er kun ment som generell informasjon og bør ikke anses som råd, veiledning eller anbefalinger. Brukere av Teltlivet bør ikke basere beslutninger på informasjon funnet på nettstedet uten å først søke spesifikt og relevant faglig råd.
  • Ingen garantier: Selv om vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen på Teltlivet er korrekt og oppdatert, gir vi ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, for nøyaktigheten, fullstendigheten eller egnetheten av informasjonen på nettstedet.
  • Ansvar: Teltlivet, dets eiere, forfattere, og bidragsytere skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader, eller andre tap eller skader som måtte oppstå som følge av bruk av nettstedet eller på grunnlag av informasjonen som finnes der.
  • Eksterne lenker: Teltlivet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke er levert eller vedlikeholdt av eller på noen måte er knyttet til oss. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, relevansen, aktualiteten, eller fullstendigheten av informasjonen på disse eksterne nettsteder.
  • Profesjonell rådgivning: Nettstedet er ikke ment å erstatte profesjonell rådgivning. Brukere oppfordres til alltid å søke råd fra kvalifiserte fagfolk før de tar beslutninger basert på informasjon eller innhold fra Teltlivet.
  • Endringer i ansvarsfraskrivelsen: Vi forbeholder oss retten til å endre denne ansvarsfraskrivelsen til enhver tid. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettstedet.